صفحه داخلی

بازدید فرماندار محترم شهرستان تاکستان

بازدید فرماندار محترم شهرستان تاکستان جناب آقای اکبریان و هیئت همراه از شرکت تهران بسپار پلاستیک به   مناسبت روز جهانی کارگر و تجلیل از کارگران نمونه در تاریخ 10/02/1392