صفحه داخلی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

شرکت تهران بسپار پلاستیک بار دیگر باحضور قدرتمند و  موفق  خود جزء برترین شرکتهای حاضر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین سال  2015 بود که این حضور با استقبال زیاد بازدید کنندگان و مشتریان شرکت تهران بسپار پلاستیک همراه بود.