صفحه داخلی

درب مولتی کپ

  • وزن: 3.2 گرم
  • سایز: 28 میلیمتر
  • موارد مصرف : مناسب برای نوشیدنیهای بدون گاز
  • فایل کاتالوگ : دانلود
  • این درب که تحت استاندارد خاص و همچنین مواد Cap Grade تولید می گردد.
    مورد مصرف در انواع بطری های PET حاوی نوشیدنی های بدون گاز، آب معدنی
    نوشیدنی های ایزوتونیک و روغن های مایع خوراکی می باشد.