صفحه داخلی

درب 25*30

  • وزن: 2 گرم
  • سایز: 25*30
  • موارد مصرف : آب معدنی
  • فایل کاتالوگ : دانلود
  • از این محصول صرفاً برای بسته بندی آب معدنی استفاده می شود.
    مصرف کنندگان این محصول قادر به آب بندی کامل محتویات بدون گاز بطری های PET می باشند.