صفحه داخلی

نستله

نستله

با توجه به اهمیت تولید پیمانه و درب شیر و سرلاک شرکت نستله از نظر بهداشت و مهم بودن این مسئله از نظر شرکت نستله سوئیس ، تهران بسپار پلاستیک این افتخار را دارد که تنها تولید کننده درب 99 و127 و پیمانه میباشد و تمام استانداردهای شرکت نستله سوئیس را با نظارت این شرکت رعایت کرده و با تائیدیه این شرکت از سال 1389 تا کنون افتخار همکاری با شرکت  نستله سوئیس را داشته باشیم.