صفحه داخلی

هنکل پاک وش

هنکل

شرکت تهران بسپار پلاستیک با تلاش و تولید بی وقفه ، اصلی ترین تولید کننده ظروف بادی موسوم به EURO BOTTIE  و ظرف 500 سی سی  و انحصارا" درب PUSH-PULL  برای شرکت هنکل پاک وش میباشد که در تمام زمینه ها و در روند بهبود و ارتقاء کیفیت محصولات که از شروع همکاری تا کنون ادامه داشته و همزمان با تولید در حال تحقیق و توسعه میباشد.