صفحه داخلی

پودر شیر مشهد

پودر شیر مشهد

تهران بسپار پلاستیک این افتخار را دارد که از سال.1389 تنها تولید کننده درب شیر خشک ، شرکت پودر شیر مشهد باشد، که این امر با پشتکار و تلاش بی وقفه تولید و فنی شرکت تهران بسپار پلاستیک امکان پذیر شده و با رعایت اصول GMP ، محصولی کاملا" بهداشتی را تولید و بدون دخالت دست به شرکت پودر شیر مشهد عرضه میکند.